جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

چوب بستنی پهن
0ریال

چوب بستنی پهناین بسته ها حاوی 50 عدد چوب بستنی  مخصوص ساخت کاردستی  که دارای طول 13 و عرض2.....

چوب ساخت کاردستی
19,000ریال

چوب ساخت کاردستیاین بسته ها حاوی 50 عدد چوب بستنی  مخصوص ساخت کاردستی  که دارای طول 13 و ع.....

گیربکس ربات دو طرفه 80rpm
0ریال

گیربکس ربات دو طرفه 80rpm.....

گیربکس ربات یک طرفه 30rpm
0ریال

گیربکس ربات یک طرفه 30rpm.....

لامپ رشته ای 3 ولت - کوچک
0ریال

لامپ رشته ای 3 ولت - کوچکیک عدد لامپ 3 - 3.8 ولت،این محصول به صورت پیچی مخصوص کار دستی و انجام پروژه.....