پاکن فکتیس factis مثلثی
10,000ریال

پاکن فکتیس factis مثلثیازویژگیهای بارز این محصول شکل مثلثی بودن آن است. مثلث نزدیک¬ترین شکل به ساختا.....

پاکن فکتیس factis مربعی مدل36
5,000ریال

پاکن فکتیس factis مربعی مدل36شکل وساختار این پاکن به دلیل مربعی بودن آن دست را خسته نمی‌کند. این پاک.....

پاکن فکتیس factis مشکی
10,000ریال

پاکن فکتیس factis مشکیشکل وساختارپاکن فکتیس factis  به دلیل مکعب مستطیلی بودن آن دست را خسته نم.....