ازویژگیهای مهم این محصول سبکی ودوام بالا میباشد آن هم به دلیل استفاده از پلاستیک مرغوب در این نوع جا باتریها است 


جاباتری دوتایی قلمی
9,500ریال

جاباتری دوتایی قلمیازویژگیهای مهم این محصول سبکی ودوام بالا می باشد آن هم به دلیل استفاده از پلاستیک.....

جاباتری ساده
7,800ریال

جاباتری سادهاین جاباتری مخصوص کاردستی وپروژه های دانشجوی می باشد ،ظرفیت این جا باتری 2باتری قلمی است.....

جاباتری چهارتایی قلمی
15,000ریال

جاباتری چهارتایی قلمی .....

جاباتری چهارتایی قلمی تخت
19,000ریال

جاباتری چهارتایی قلمی تختاین جاباتری برای باتریهای قلمی یا باتریهای که دارای سایز AA با ولتاژ 1.5v ا.....

سر باتری کتابی
6,500ریال

سر باتری کتابی .....