ازویژگیهای مهم این محصول سبکی ودوام بالا میباشد آن هم به دلیل استفاده از پلاستیک مرغوب در این نوع جا باتریها است 


جاباتری دوتایی قلمی
0ریال

جاباتری دوتایی قلمیازویژگیهای مهم این محصول سبکی ودوام بالا می باشد آن هم به دلیل استفاده از پلاستیک.....

جاباتری چهارتایی قلمی
0ریال

جاباتری چهارتایی قلمی .....

جاباتری چهارتایی قلمی تخت
0ریال

جاباتری چهارتایی قلمی تختاین جاباتری برای باتریهای قلمی یا باتریهای که دارای سایز AA با ولتاژ 1.5v ا.....

سر باتری کتابی
0ریال

سر باتری کتابی .....

جاباتری ساده
0ریال

جاباتری سادهاین جاباتری مخصوص کاردستی وپروژه های دانشجوی می باشد ،ظرفیت این جا باتری 2باتری قلمی است.....