رادیو کنترل

کنترلرهای که به صورت رادیویی و از طریق آنتن با گیرنده در ارتباط هستند


رادیو کنترل مدل jkn
430,000ریال

رادیو کنترل مدل jknرادیو کنترل مدل jkn یک کنترلر ساده با نصب آسان می باشد.این رادیو کنترل ارتباط خود.....