سازه پلاستیکی خم 3سوراخ
0ریال

 سازه پلاستیکی خم 3سوراخدارای 9سانتیمترطول و 3میلیمترعرض می باشد......

سازه پلاستیکی12سوراخ
0ریال

 سازه پلاستیکی12سوراخدارای 11سانتیمتر طول و12میلیمتر عرض می باشد......

اتصال سازه متغیر پلاستیکی 3سوراخ
0ریال

اتصال سازه متغیر پلاستیکی 3سوراخ 11سانتیمترطول و3میلیمترعرض می باشد......

اتصال سازه پلاستیکی ال متغیر
0ریال

اتصال سازه پلاستیکی ال متغیر.....

اتصال سازه پلاستیکی جلوبندی ربات
0ریال

اتصال سازه پلاستیکی جلوبندی ربات.....

اتصال سازه پلاستیکی رایت 5 سوراخ
0ریال

اتصال سازه پلاستیکی رایت 5 سوراخ .....

اتصال پلاستیکی 4سوراخ
0ریال

اتصال پلاستیکی 4سوراخدارای طول 3.5سانتیمتروعرض یک سانتیمتر می باشد......

اتصال پلاستیکی دایره ای 4سوراخ
0ریال

اتصال پلاستیکی دایره ای 4سوراخ.....

سازه فلزی قابل خم 12 سانت
0ریال

سازه فلزی قابل خم 12 سانتسازه فلزی قابل خم 12 سانت و 12سوراخ  یک سازه ی مناسب برای استفاده از آ.....

شلنگ کاردستی
0ریال

شلنگ کاردستیاین شلنگ یک شلنگ کاربردی در ساخت انواع کاردستی های مختلف می باشد.این شلنگ کاملا شفاف ،نر.....

چوب بستنی پهن
0ریال

چوب بستنی پهناین بسته ها حاوی 50 عدد چوب بستنی  مخصوص ساخت کاردستی  که دارای طول 13 و عرض2.....

چوب ساخت کاردستی
19,000ریال

چوب ساخت کاردستیاین بسته ها حاوی 50 عدد چوب بستنی  مخصوص ساخت کاردستی  که دارای طول 13 و ع.....

اتصال سازه پلاستیکی U شکل
0ریال

اتصال سازه پلاستیکی U شکل.....