کتاب آموزشی


کتاب آموزش ریاضی پیش دبستانی ها
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آموزش ریاضی است ،البته با استفاده از مفاهیمی ساده وبه گونه ی شعر.....

کتاب آموزش زبان آموزی ویژه ی پیش دبستانی
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آشنای کودکان با صدای اول وآخر کلمات با استفاده از اشکال ساده ، و.....

کتاب آموزش زیر نویس لوحه ها پیش دبستانی
0ریال

کتاب آموزش زیر نویس لوحه ها ویژه ی پیش دبستانی برای  آموزش کودکان در جهت یادگیری حروف افبای فار.....

کتاب آموزشی تمرین برای نوشتن پیش دبستانی
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آموزش نوشتن وکشیدن خطوط ،اشکال ونقاشی می باشد،البته با استفاده ا.....

کتابچه آموزش جدول ضرب
0ریال

به صورت صفحه ی طراحی شده که دارای اشکال رنگی وجذاب برای کودکان به گونه ی که نتنها برا ی بچه ها خسته .....