چرخ ربات


موتور گیربکس مخصوص ربات
68,000ریال

موتور و گیربکس مخصوص ربات مرغوب.....

چرخ آجدار - کونیک خور
22,000ریال

چرخ آجدار - کونیک خورچرخ ربات،ربات های چرخ دار ربات هایی هستند که با استفاده از چرخ های موتوردار روی.....

چرخ ربات
10,000ریال

چرخ ربات رباتهای چرخ دار ربات هایی هستند که با استفاده از چرخ های موتوردار روی زمین حرکت می کنن.....

چرخ ربات پره ای
10,000ریال

چرخ ربات پره ای.....

موتور گیربکس مخصوص ربات معمولی
0ریال

موتور و گیربکس مخصوص ربات معمولی.....