فروش انواع کلیدوشستی


کلید راکر دو حالته کوچک دو پین
0ریال

کلید راکر دو حالته کوچک دو پین.....

کلید راکر دو حالته کوچک سه پین
4,000ریال

کلید راکر دو حالته کوچک سه پین.....

کلید فشاری
3,900ریال

کلید فشاریاین محصول یک کلید پلاستیکی ساده است که دو حالت On و Off دارد . به شکل فشاری قطع  وصل .....

کلیدچاقوی
0ریال

کلید چاقوی این محصول یک کلید پلاستیکی ساده است که دو حالت  خاموش و روشن دارد. به شکل تیغه ای ا.....

کلید راکر دو حالته دو پین
4,000ریال

کلید راکر دو حالته دو پین.....