ملخها وسیله‌هستند برای تبدیل نیروی مکانیکی به نیروی رانش در هواگردها و کشتی‌ها استفاده می‌شود. نیروی رانش لازم از راه به حرکت درآوردن هوا یا آب فراهم می‌شود. یک ملخ از دو یا چند تیغهٔ تاب‌خورده تشکیل می‌شود. وقتی ملخ حول محور خود می‌چرخد، وزن ونحوه ی چرخش این ملخها ویژگی مهمی است که در به چرخش درآوردن اب یا هوا دارد ملخهای ارائه شده انتخابی مناسب در این زمینه می باشد


ملخ ساخت اسباب بازی
0ریال

ملخ ساخت اسباب بازیاین محصول برای ساخت قایق واسباب بازی های ساده مناسب میباشد.....