انواع پارچه و پتو

تصحیح جستجو


پارچه توری مروارید و شکوفه دار دو سرحاشیه
0ریال

تور مروارید و شکوفه دار دو سرحاشیهاین پارچه به صورت قواره ی است که دارای رنگهای مختلفی است.استفاده ا.....

پارچه پالتوی بارانی دولایه
0ریال

پارچه پالتوی بارانی دولایهاین پارچه همان طور که از نامش پیداست دارای رو لایه است که لایه درونی آن از.....

پارچه پالتوی سوئیت جیر
0ریال

پارچهپالتوی سوئیت جیر:این پارچه بیشتر برای دوخت پالتوهای پاییزی کاربرد دارد.ویژگی بارز این پارچ.....

پارچه پالتوی فوتر
400,000ریال

پارچه پالتوی فوتراین پارچه مخصوص دوخت پالتو است که فروش آن به صورت دومتری است .یعنی دارای عرض 1.5 و .....