آینده هر جامعه ای که به کیفیّت و کارآیی آموزش کودکان آن کشور بستگی دارد «از این روی هر چه کارآیی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر برتر و مفید تر باشند جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت از این رو استفاده از وسایل و کتب آموزشی روشی مناسب برای کودکان می باشد از آن زمان که توجه بشر به مسئله آموزش و پرورش و یادگیری در قالب استفاده از مطالب چاپی جلب شد روش آموزش بر پایه سخنرانی از طرف معلمان و گوش دادن و یادداشت برداشتن و حفظ کردن برای دانش آموزان به دلیل تکامل مداوم و روزمره دانش بشری موجبات خستگی و نارضایتی را فراهم آورد و آثار این خستگی در آنها کاملاً پیدا بود. بدیهی است ادامه چنین وضعیتی نمی توانست و نمی تواند دوام داشته باشد و این روش نمی تواند جوابگوی نیازها و ضرورت های دانش آموزان باشد، به همین جهت است که دگرگونی های آموزش و پرورش پابه پای تغییرات در زمینه های دیگر تحقیق و ابزارها و وسایل و مواد کمک آموزشی در خدمت این ضرورت و احتیاج قرار گرفت . فروش کتاب داستان، کتاب آموزشی،کتاب رنگ آمیزی،دفتر،فلش کارت آموزشی،فیلم آموزشی،وسایر ملزومات آموزشی در                                                                                                فروشگاه آنلاین مدریک  

تصحیح جستجو


فلش کارت آشنای با جانوران و حشرات
50,000ریال

شامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه سنی 8تا14سال،مهدهای کودک،.....

فلش کارت آشنای با حیوانات وحشی
50,000ریال

فلش کارت آشنای با حیوانات وحشیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی .....

فلش کارت آشنای با مشاهیر
50,000ریال

فلش کارت آشنای با مشاهیرشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه س.....

فلش کارت آشنای باآموزش اعداد انگلیسی وفارسی
50,000ریال

فلش کارت آشنای باآموزش اعداد انگلیسی وفارسیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رن.....

فلش کارت آشنای بااعضای بدن انسان
50,000ریال

فلش کارت آشنای بااعضای بدن انسانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه .....

فلش کارت آشنای بااماکن تاریخی ایران
50,000ریال

فلش کارت آشنای بااماکن تاریخی ایرانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که وی.....

فلش کارت آشنای باخزندگان
50,000ریال

فلش کارت آشنای باخزندگانشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه س.....

فلش کارت آشنای باگل ها
50,000ریال

فلش کارت آشنای باگل هاشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گروه سنی.....

فلش کارت آموزش الفبای فارسی
50,000ریال

فلش کارت آموزش الفبای فارسیشامل 28 عدد فلش کارت  آموزشی ،تصویری از جنس مقوای رنگی که ویژه ی گرو.....

دفتر خاطرات کلیددار طرح سه قلب
0ریال

 دفتر خاطرات کلیددار طرح سه قلباین دفتر خاطرات  دارای عرض 15 وطول 20 سانتیمتری ودارای 50صف.....

دفتر خاطرات کلیددار طرح قلب
0ریال

دفتر خاطرات کلیددار طرح قلبقابل ذکر است این دفتر خاطرات  دارای عرض 15 وطول 20 سانتیمتری ودارای .....

دفتر خاطرات کلیددار طرح چهار قلب
0ریال

دفتر خاطرات کلیددار طرح چهار قلبقابل ذکر است این دفتر خاطرات  دارای عرض 15 وطول 20 سانتیمتری ود.....

دفتر خاطرات کلیددارطرح گل رز
0ریال

دفتر خاطرات کلیددارطرح گل رزقابل ذکر است این دفتر خاطرات  دارای عرض 15 وطول 20 سانتیمتری ودارای.....

کتاب آموزش ریاضی پیش دبستانی ها
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آموزش ریاضی است ،البته با استفاده از مفاهیمی ساده وبه گونه ی شعر.....

کتاب آموزش زبان آموزی ویژه ی پیش دبستانی
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آشنای کودکان با صدای اول وآخر کلمات با استفاده از اشکال ساده ، و.....

کتاب آموزش زیر نویس لوحه ها پیش دبستانی
0ریال

کتاب آموزش زیر نویس لوحه ها ویژه ی پیش دبستانی برای  آموزش کودکان در جهت یادگیری حروف افبای فار.....

کتاب آموزشی تمرین برای نوشتن پیش دبستانی
0ریال

این کتاب ویژه ی پیش دبستانی ها برای آموزش نوشتن وکشیدن خطوط ،اشکال ونقاشی می باشد،البته با استفاده ا.....

کتابچه آموزش جدول ضرب
0ریال

به صورت صفحه ی طراحی شده که دارای اشکال رنگی وجذاب برای کودکان به گونه ی که نتنها برا ی بچه ها خسته .....