انواع چسب


نوار چسب کاغذی آبریل پهنای 2سانتی متر
0ریال

نوار چسب کاغذی در عین ساده بودن، کاربردهای فراوانی دارد. نوار چسب کاغذی 2 سانتی‌متری آبریل، یکی از ا.....

نوار چسب کاغذی آبریل پهنای 4سانتی متر
0ریال

نوار چسب کاغذی نوار چسب کاغذی آبریل  با پهنای 4 سانتی متر درعین ساده بودن، کاربردهایز.....

چسب ماتیکی 9 گرمی Yalong
0ریال

چسب ماتیکی  9 گرمی  Yalongدانش آموزان یا دانشجوها برای ساخت انواع کاردستی به چسب ماتیکی اح.....

چسب ماتیکی اینوکس Inox
0ریال

چسب ماتیکی اینوکس Inox ساختن کاردستی با بریدن و چسباندن تکه‌های کاغذ، مقوا و پارچه‌ی رنگی در کن.....

چسب ماتیکی15گرمی Miko
0ریال

چسب ماتیکی15گرمی Mikoدانش آموزان یا دانشجوها برای ساخت انواع کاردستی به چسب ماتیکی احتیاج دارند .چسب.....

چسب ماتیکی 15 گرمی Narsis
0ریال

چسب ماتیکی 15 گرمی Narsisدانش آموزان یا دانشجوها برای ساخت انواع کاردستی به چسب ماتیکی احتیاج دارند .....